Coaching biznesowy – doradztwo zawodowe dla osób prywatnych obejmuje:

  • Badanie predyspozycji do wykonywanych zawodów i specjalizacji.
  • Określenie ścieżki rozwojowej w życiu zawodowym.
  • Pracę w wyzwaniami życia zawodowego takimi jak syndrom wypalenia i innymi.
  • Doradztwo zawodowe w pełnym zakresie.

Typ pracy: spotkania indywidualne, czas i miejsce do ustalenia, więcej info poprzez kontakt mailowy. 


Coaching Biznesowy dla firm i instytucji:
proszę o odwiedzenie strony www.timtraining.pl


Life Coaching- doradztwo personalne obejmuje:

  • Rozwój osobowości zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
  • Radzenie sobie z wyzwaniami w życiu prywatnym i zawodowym
  • Budowanie zrównoważonej strategii życiowej
  • Rozwiązywanie problemów

Tryb pracy: systematyczne spotkania indywidualne, czas i miejsce do ustalenia, więcej info poprzez kontakt mailowy. 


 Uwaga! Przed zgłoszeniem się bardzo proszę o zapoznanie się z moimi publikacjami, wypowiedziami i informacjami dostępnymi w Internecie.