Szkolenie Zarządzanie Zespołem –

czy go potrzebujesz?

Aby dowiedzieć się, czy potrzebne jest ci szkolenie zarządzanie zespołem, przez chwilę zastanów się czy twoja wiedza i umiejętności obejmują wszystkie poniżej opisane podpunkty:

  1. Zrozumienie dynamiki etapów rozwoju zespołu i budowania relacji na wszystkich etapach.
  2. Wybór odpowiednich ludzi do konkretnych zadań.
  3. Skuteczne delegowane.
  4. Motywowanie ludzi.
  5. Radzenie sobie z konfliktem.
  6. Komunikowanie się.
  7. Planowanie i podejmowanie decyzji.
  8. Rozwój własnego potencjału liderskiego.

cały tekst na : timtraining.pl